Az Okosgazdi Kft. adatvédelmi és adatkezelési szabályzata

I. A Szabályzat célja

A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse az Okosgazdi Kft. (székhely: 2030 Érd, Mérnök u. 43., adószám: 25705575-2-13, cégjegyzékszám: 13-09-182040, nyilvántartó hatóság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és a vállalkozás adatvédelmi és adatkezelési politikáját.

Az Okosgazdi Kft. (a továbbiakban Szolgáltató) az Okosgazdi.hu weboldal (a továbbiakban Weboldal) működtetése során a weboldalra látogatók, a weboldalon regisztrálók, illetve azon vásárlók, (a továbbiakban együttesen Érintett) adatait kezeli.

A Szolgáltató a K/194/2016 nyilvántartási szám alatt, a jogszabályok szerint csomagküldő tevékenységet folytathat.

A jelen Szabályzat célja, hogy a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden Érintett számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).

II. A Szolgáltató, mint adatkezelő megnevezése

Név: Okosgazdi Kft.
Székhely és levelezési cím: 2030 Érd, Mérnök u. 43.
Telefonszám: 06-20-402-8079
Email cím: info@okosgazdi.hu

A Szolgáltató további cégadatai és elérhetőségei itt találhatóak meg.

III. A Szolgáltató Info. tv. szerinti nyilvántartásba vételéről

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info. tv.) 68.  § (6) bekezdése alapján az alábbi adatokkal és nyilvántartási számon vette nyilvántartásba a Szolgáltatót.

Hírlevél küldése céljából kezelt adatbázis:
Adatkezelés nyilvántartási szám (webáruház): NAIH-103188/2016.

Webáruház üzemeltetéséhez kapcsolódó adatbázis:
Adatkezelés nyilvántartási szám (hírlevél): NAIH-103189/2016.

Az Info. tv. rendelkezései értelmében az érintett kérheti a Szolgáltatótól a személyes adatának törlését.

IV. A kezelt személyes adatok köre

IV.1. A regisztrációkor megadandó adatok köre

A regisztráció során az Érintettnek kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat:

IV.2. A regisztrációt követően megadható adatok köre

Regisztrációkor az Érintettnek kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat:

 • belépési jelszó (függően a választott regisztrációs formától, lásd ÁSzF 2.1. pontját),
 • felhasználónév (nick),
 • vezetéknév,
 • keresztnév,
 • szállítási cím (szállítási név, utcanév, házszám, település, irányítószám),
 • számlázási cím (számlázási név, utcanév, házszám, település, irányítószám),
 • telefonszám.

IV.3. Első vásárláskor megadandó adatok köre

Első vásárlásakor az Érintett által kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat, ha ezt megelőzően még nem adta meg:

 • vezetéknév,
 • keresztnév,
 • saját e-mail cím,
 • szállítási cím (szállítási név, utcanév, házszám, település, irányítószám),
 • számlázási cím (számlázási név, utcanév, házszám, település, irányítószám),
 • saját email cím,
 • telefonszám.

IV.4. Hírlevéllel, személyre szabott hírlevéllel kapcsolatos adatkezelés

A Weboldalon hírlevélre, illetve ezzel együtt személyre szabott hírlevélre történő feliratkozásra van lehetőség. A lehetőség igénybevételével kapcsolatosan a hírlevélre feliratkozó felhasználó önkéntes adatszolgáltatás keretében a lentebb meghatározott személyes adatait adja át részben vagy egészben kezelésre a Szolgáltató részére:

 • saját email cím,
 • felhasználónév,
 • vezetéknév, 
 • keresztnév,
 • szállítási cím,
 • számlázási cím,
 • telefonszám,
 • weboldal használattal kapcsolatos viselkedési szokások,
 • hírlevél olvasással kapcsolatos viselkedési szokások,
 • vásárlási szokások.

A hírlevéllel, személyre szabott hírlevél kapcsolatos további tudnivalók a IX. pontban kerülnek részletes tárgyalásra.

IV.5. Technikai adatok

A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az Érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket a Szolgáltató rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer az Érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal - törvény által kötelezővé tett esetek kivételével - össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag a Szolgáltató fér hozzá.

IV.6. Sütik (Cookies)

A Weboldalon tett látogatások során egy vagy több sütit – azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt – küld a Szolgáltató a látogató számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezen sütik a Google által biztosítottak, felhasználásuk a Google Adwords rendszerén keresztül történik. Ezeket a sütiket csak egyes aloldalak látogatása esetén küldjük el a látogató számítógépére, tehát ezekben csak az adott aloldal meglátogatásának tényét és idejét tároljuk, semmilyen más információt nem.

Az így elküldött sütik felhasználása a következő: A külső szolgáltatók, közöttük a Google, ezen sütik segítségével tárolják, ha az Érintett korábban már látogatást tett a hirdető webhelyén, és ez alapján hirdetéseket jelenítenek meg az Érintett részére külső szolgáltatók - közöttük a Google - partnereinek internetes webhelyein. Az Érintett a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon tilthatják le a Google cookie-jait. (Azt is jelezheti az Érintett számára, hogy a Network Network Advertising Initiative leiratkozási oldalán a külső szolgáltatók sütijeit is letilthatják.)

A letiltást követően a számukra nem fognak megjelenni személyre szabott ajánlatok a Szolgáltatótól.
 
Alkalmazott sütik:

 • Átmeneti (session) süti: a session sütik az Érintett látogatása után automatikusan törlődnek. Ezek a sütik arra szolgálnak, hogy a Szolgáltató Honlapja hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, tehát elengedhetetlenek ahhoz, hogy a Honlap egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni.
 • Állandó (persistent) süti: állandó sütit is használ a Szolgáltató a jobb felhasználói élmény érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása). Ezek a sütik hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző süti fájljában. Ennek időtartama attól függ, hogy az Érintett az internetes böngészőjében milyen beállítást alkalmaz.
 • Jelszóval védett munkamenethez használt süti.
 • Bevásárlókosárhoz szükséges süti.
 • Biztonsági süti.

Külső szerverek segítik a Honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását (Google Analytics). A mérési adatok kezeléséről az adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani az Érintett részére. Elérhetőségük: www.google.com/analytics
Amennyiben az Érintett nem szeretné, hogy a Google Analytics a fenti adatokat az ismertetett módon és céllal mérje, telepítse böngészőjébe az ezt blokkoló kiegészítőt.

A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben

 • hogyan lehet letiltani a sütiket,
 • hogyan fogadjon el új sütiket, vagy
 • hogyan adjon utasítást böngészőjének arra, hogy új sütiket állítson be, vagy
 • hogyan kapcsoljon ki egyéb sütiket.

V. Az adatkezelés jogalapja, célja és módja

V.1. Az adatkezelésre a Weboldalon található internetes tartalmak az Érintett önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza az Érintett kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az Weboldal használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek. Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor.

A hozzájárulást az Érintett az egyes adatkezelések tekintetében a Weboldal használatával, a regisztrációval, a hírlevélre történő feliratkozással, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

V.2. Az adatkezelés célja a Weboldalon elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása. A Szolgáltató az Érintett által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése, házhoz szállítása, számlázás lehetővé tétele, kapcsolattartás, illetve ha az Érintett feliratkozott hírlevélre, akkor hírlevél küldés és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében

V.3. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, az Érintett jogainak védelme.

V.4. A Szolgáltató a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használja illetve használhatja fel.

Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel - az Érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.

V.5. Szolgáltató a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Érintett e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt az Érintett terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

VI. Az adatkezelés időtartama

VI.1. A regisztráció során megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak kérelemre történő törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat kérelemre történő törléséig tart. A regisztráció Érintett általi törlésére, valamint Szolgáltató általi törlésére bármikor, az ÁSzF-ben rögzített esetben és módon kerülhet sor.

VI.2. A naplózott adatokat a rendszer – az utolsó látogatás dátumának kivételével, amelyet automatikusan felülír – a naplózás időpontjától számított 6 hónapig tárolja.

VI.3. Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a Weboldalon történő regisztráció során vagy egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.

VI.4. Hírlevél esetén a személyes adatok kezelése a hírlevélről, a IX.4. pontban meghatározott módon történő leiratkozásig tart.

VII. Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás

VII.1. Az adatokat elsődlegesen a Szolgáltató belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, nem értékesíti. A Szolgáltató az adatokat nyomon követhető módon és a jogszabályoknak megfelelően kezeli.

VII.2. Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében Szolgáltató adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, fuvarozó, könyvelő, elektronikus számlázó partner vállalat) vehet igénybe, akik az adatokat megismerhetik, de a Szolgáltatóhoz hasonlóan azokat nem tehetik közzé és nem is értékesíthetik.

VII.3. A Szolgáltató fentieken túl a személyes adatokat harmadik személyeknek csak és kizárólag az Érintett hozzájárulása esetén továbbítja, és csak hatósági megkeresések esetén adja ki.

VIII. Az Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

VIII.1. Az Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat az ÁSzF-ben meghatározott módon.

VIII.2. A Szolgáltató az Érintett kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az Érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

A Szolgáltató - ha belső adatvédelmi felelőssel rendelkezik, a belső adatvédelmi felelős útján - az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az Érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az Érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel Érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

VIII.3. Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

Levelezési cím: Okosgazdi Kft., 2030 Érd, Mérnök u. 43.
Ügyfélszolgálat: info@okosgazdi.hu

Az Érintett bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Szolgáltató munkatársához fordulhat a VIII.3. pontban megjelölt elérhetőségén keresztül.

VIII.4. Az Érintett bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. Egyes adatait az Érintett a Weboldalon maga helyesbítheti; egyéb esetekben Szolgáltató a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.

VIII.5. Az Érintett kérheti továbbá, adatainak zárolását. A Szolgáltató zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az Érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az Érintett jogos érdekét nem sérti.

Ha a Szolgáltató az Érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

VIII.6. Az Érintett az Info. tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján

 • a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat vagy 
 • Bíróság előtt érvényesítheti jogait.

VIII.7. Amennyiben az Érintett szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg vagy a Weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult az Érintettel szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

IX. A hírlevéllel, személyre szabott hírlevéllel kapcsolatos további tudnivalók e tárgykörben

IX.1. A Szolgáltató kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásnak jogszerűségére, így azokat csak az alábbiakban meghatározott módon használja fel (tájékoztató vagy reklám) e-mail küldésére.

IX.2. Az e-mail címek kezelése elsősorban az Érintett azonosítását, a megrendelések teljesítése, szolgáltatások igénybe vétele során a kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor e-mail küldésére is.

IX.3. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások vagy az ÁSzF változása esetén a változásokra vonatkozó, valamint a Szolgáltató egyéb hasonló szolgáltatásaira vonatkozó tájékoztatást a Szolgáltató bizonyos esetekben elektronikus formában, emailben juttatja el az Érintettek részére. Az ilyen értesítéseket azonban a Szolgáltató nem használja reklámozási célra.

IX.4. A hírlevélről

A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket a Szolgáltató csak az Érintett kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld. A hírlevél direkt marketing elemekkel rendelkezik és reklámot tartalmaz.

Hírlevél esetében a Szolgáltató, mindaddig kezeli az Érintett hírlevél feliratkozása során megadott adatait, ameddig az Érintett a hírlevélről le nem iratkozik a hírlevél alján található „Leiratkozás” gombra kattintva vagy nem kéri a levételét a hírlevélre feliratkozók listájából emailben vagy postai úton. Leiratkozás esetén a Szolgáltató további hírleveleivel, ajánlataival nem keresi meg az Érintettet. Az Érintett bármikor ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről és hozzájárulását visszavonhatja. A regisztrált felhasználók a személyes oldalukra belépve is bármikor és ingyenes leiratkozhatnak a hírlevélről.

IX.5. A személyre szabott hírlevélről

A Szolgáltató a felhasználók személyes adatait, arra is felhasználhatja, hogy számukra személyes ajánlatokat küldjön, hírlevél formájában.  A személyre szabott hírlevél keretében a Szolgáltató a regisztrált és a hírlevélre feliratkozott felhasználók korábbi vásárlásait vizsgálja, és ennek vizsgálata és eredménye alapján, személyre szabott hírlevelet is küldhet a felhasználói számára.

A személyre szabott hírlevélről való leiratkozásra a IX.4. pontban található rendelkezések az irányadóak. Amennyiben az Érintett leiratkozik a Szolgáltató hírleveléről, a továbbiakban személyre szabott hírlevelet sem fog kapni.

X. Egyéb rendelkezések

X.1. Szolgáltató rendszere az Érintettek aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze az Érintett által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

X.2. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Szolgáltató az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az Érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy az a felhasználást megtiltsa.

X.3. Szolgáltató kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

X.4. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot az Érintettek Weboldal felületén történő előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően az Érintettnek a Weboldal további használatához el kell fogadnia a módosításokat, a Szolgáltató által, a Weboldal biztosított módon.

Jelen Szabályzat 2016. augusztus 4. napján lépett életbe.

Akciós termékek

-55%
AZP Adult All Breed Lamb táp érzékeny emésztésű felnőtt kutyáknak

AZP Adult All Breed Lamb

8 980 3 990Ft
1 változat
-4%
FitActive Next Adult Lamb & Fish with Cranberries
FitActive Next Adult Lamb & Fish with Cranberries
12 490Ft-tól
2 változat
-7%
Happy Dog Supreme Maxi Baby GR 29
Happy Dog Supreme Maxi Baby GR 29
13 990 12 890Ft
1 változat
-16%
Belcando Adult Multi-Croc szószos száraztáp kutyáknak

Belcando Adult Multi-Croc

1 320Ft-tól
3 változat
-23%
Orijen Regional Red Cat & Kitten
Orijen Regional Red Cat & Kitten
1 800Ft-tól
4 változat
-19%
Calibra Dog GF Junior Small Breed Duck & Potato
Calibra Dog GF Junior Small Breed Duck & Potato
10 490 8 490Ft
1 változat
-12%
Kutyatáp fehér szőrre
Nature's Protection Superior Care - White Dogs Adult Small & Mini Breeds
1 480 1 290Ft-tól
3 változat

Magazin

Szerzők